Ochrona bocianów w Drzewicy - rzeka Drzewiczka - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 09 sierpień 2016 Opublikowano: wtorek, 09 sierpień 2016

Celem inicjatywy jest ochrona bocianów w obrębie Drzewicy, rzeki Drzewiczki. Bocian biały podlega w Polsce ochronie ścisłej i należy do gatunków wymagających ochrony czynnej, polegającej na zapewnieniu trwałych stabilnych miejsc rozrodu. Bociany zakładają swoje gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. W miejscowości Drzewica istniała potrzeba odtworzenia dawnego siedliska bociana w dolinie rzeki Drzewiczki, które zlokalizowane było na przewróconym drzewie. Od dwóch sezonów mieszkańcy obserwowali bociany , które chętnie przysiadały na nieczynnym słupie energetycznym w sąsiedztwie rzeki i dokonują prób budowania gniazda. Pomysłem mieszkańców było zamontowanie na istniejącym słupie platformy, na której bociany mogłyby zbudować gniazdo. W ramach inicjatywy zakupiono metalowa platformę i zainstalowano na istniejącym słupie. Platforma będzie jeszcze uzupełniona o zaczątki gniazda, tak, żeby zachęcić ptaki do jego zasiedlenia.

 

zdjęcia przed realizacją

zdjęcia po realizacji

Inicjatywa została zrealizowana w II kwartale 2016r.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

Odsłony: 2646