Ostatnio opublikowane

O nas

Nadrzędna kategoria: ROOT Utworzono: piątek, 06 marzec 2009 Poprawiono: poniedziałek, 13 kwiecień 2015 Opublikowano: piątek, 06 marzec 2009

1. KIM JESTEŚMY

 

Piotrowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej ''EURO-CENTRUM'' od roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Nasz numer KRS: 0000111355

Stowarzyszeniem kieruje 5-osobowy Zarząd. Prezesem Zarządu od kwietnia 2007 roku jest Bogdan Bujak.

 Jesteśmy również instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru WUP w Łodzi pod numerem 2.10/00003/2004. Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Kształcenia Ustawicznego oferujący wiele różnorodnych kursów i szkoleń.

 

Najważniejsze obszary działania

 • integracja europejska

 • nauka i oświata

 • kultura i sztuka

 • problematyka osób niepełnosprawnych

 

Sposoby realizacji działań statutowych

 • inicjowanie kształcenia kadry pedagogicznej w zakresie integracji europejskiej,

 • promowanie wprowadzania zajęć z zakresu edukacji europejskiej w szkołach,

 • pomoc w zorganizowaniu Klubów Europejskich w szkołach,

 • promowanie rozszerzenia znajomości języków Unii Europejskiej,

 • nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami w Piotrkowie Trybunalskim,

 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką integracji polski z Unią Europejską,

 • pomoc przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania informacji i możliwościach wykorzystania środków Unii Europejskiej,

 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczeństwa,

 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

Nasi sponsorzy

 • Komisja Europejska

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 • Narodowy Bank Polski

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi

 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Urząd Miejski w Sulejowie

 

Współpraca z partnerami społecznymi

Aby skutecznie realizować cele statutowe współpracujemy z:

 • urzędami (np. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb., Urząd Miejski w Sulejowie, Starostwo Powiatowe Piotrków Tryb., Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim, Powiatowe Urzędy Pracy)

 • uczelniami i ośrodkami kształcenia (WSHE w Łodzi, Uniwersytet Humanistyczno ? Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, WODN w Piotrkowie Trybunalskim)

 • organizacjami pozarządowymi

 • szkołami i Szkolnymi Klubami Europejskimi

Szkolenia dla firm i instytucji

 W ramach działalności statutowej prowadzimy także szkolenia dla firm, instytucji i urzędów pragnących podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Współpracujemy z wieloma firmami szkoleniowymi oraz wykwalifikowanymi i doświadczonymi wykładowcami. W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się następujące tematy:
- pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej
- gospodarka finansowa i rozliczanie środków pochodzących z dotacji europejskich
- powiatowe rady zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy
- podstawy obsługi komputera

Cały dochód ze szkoleń przeznaczony jest na działalność statutową ?EURO-CENTRUM?

Staże i wolontariat

W codzienną pracę w stowarzyszeniu oraz realizowane projekty włączają się zarówno stażyści jak i wolontariusze- młodzi ludzie, pełni zapału i energii. Wielu z nich wyrasta pod naszymi skrzydłami na rzetelnych pracowników firm i administracji samorządowej.

Odsłony: 7245