TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

Zachowanie lipiennika Loesela ( Liparis loeselii) i siedlisk torfowiska zasadowego i torfowiska przejściowego w Kolonii Trzepnica.

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: piątek, 31 marzec 2017 Poprawiono: niedziela, 01 październik 2017 Opublikowano: piątek, 31 marzec 2017

Lipiennik Loesela został stwierdzony w wielu miejscach na całej powierzchni działki objętej inicjatywą. Utrzymanie lipiennika na tym terenie pośrednio spowoduje zachowanie innych gatunków chronionych występujących na torfowisku ( roślin, owadów, płazów i gadów). Zwiększy różnorodność biologiczną i będzie rezerwą populacyjną w przypadku zniszczenia innych stanowisk lipiennika.

Stanowisko lipiennika w Kolonii Trzepnica zarastało drzewami , krzewami i trzciną. Niezbędne było przeprowadzenie działań ochronnych, gdyż w przypadku ich braku w ciągu kilku lat nastąpiłoby nieodwracalne przekształcenie torfowiska, degradacja chronionego siedliska, wyginiecie lipiennika i innych chronionych gatunków występujących na tym terenie.

Czytaj więcej: Zachowanie lipiennika Loesela ( Liparis loeselii) i siedlisk torfowiska zasadowego i torfowiska...

1% podatku

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: czwartek, 16 marzec 2017 Poprawiono: czwartek, 16 marzec 2017 Opublikowano: czwartek, 16 marzec 2017