TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

Ochrona bocianów w Drzewicy - rzeka Drzewiczka - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 09, sierpień 2016 Poprawiono: wtorek, 09, sierpień 2016 Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

Celem inicjatywy jest ochrona bocianów w obrębie Drzewicy, rzeki Drzewiczki. Bocian biały podlega w Polsce ochronie ścisłej i należy do gatunków wymagających ochrony czynnej, polegającej na zapewnieniu trwałych stabilnych miejsc rozrodu. Bociany zakładają swoje gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. W miejscowości Drzewica istniała potrzeba odtworzenia dawnego siedliska bociana w dolinie rzeki Drzewiczki, które zlokalizowane było na przewróconym drzewie. Od dwóch sezonów mieszkańcy obserwowali bociany , które chętnie przysiadały na nieczynnym słupie energetycznym w sąsiedztwie rzeki i dokonują prób budowania gniazda. Pomysłem mieszkańców było zamontowanie na istniejącym słupie platformy, na której bociany mogłyby zbudować gniazdo. W ramach inicjatywy zakupiono metalowa platformę i zainstalowano na istniejącym słupie. Platforma będzie jeszcze uzupełniona o zaczątki gniazda, tak, żeby zachęcić ptaki do jego zasiedlenia.

Czytaj więcej: Ochrona bocianów w Drzewicy - rzeka Drzewiczka - zakończenie inicjatywy

Ochrona pszczół w Puszczy Pilickiej - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 09, sierpień 2016 Poprawiono: wtorek, 09, sierpień 2016 Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

W ramach projektu wykonano cztery barcie w sosnach. Dwie barcie w ndl. Piotrków i dwie barcie w ndl. Smardzewice. Wykonano również trzy kłody przy osadzie edukacyjne ndl. Piotrków w Kole. Jedna z kłód wykonana jest z drewna z naturalną dziuplą w celu pokazania procesu rozwoju bartnictwa tj. od przystosowania już zajętych przez pszczoły dziupli po sztucznie wykonywane pomieszczenia dla pszczół w drzewach. Jedna z kłód zawieszona jest na pobliskim drzewie, dwie stoją na ziemi. Zakupiono pszczoły rodzimych ras (13 rojów) po czym zasiedlono nowo wykonane barcie oraz dwie kłody. Pozostałe rodziny pszczele umieszczono w pustych barciach wykonanych w poprzednich latach. W tym dwie z nich znajdują się w ndl. Smardzewice i pięć w ndl. Spała .

Czytaj więcej: Ochrona pszczół w Puszczy Pilickiej - zakończenie inicjatywy