TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

Ochrona pszczół w Puszczy Pilickiej - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 09, sierpień 2016 Poprawiono: wtorek, 09, sierpień 2016 Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

W ramach projektu wykonano cztery barcie w sosnach. Dwie barcie w ndl. Piotrków i dwie barcie w ndl. Smardzewice. Wykonano również trzy kłody przy osadzie edukacyjne ndl. Piotrków w Kole. Jedna z kłód wykonana jest z drewna z naturalną dziuplą w celu pokazania procesu rozwoju bartnictwa tj. od przystosowania już zajętych przez pszczoły dziupli po sztucznie wykonywane pomieszczenia dla pszczół w drzewach. Jedna z kłód zawieszona jest na pobliskim drzewie, dwie stoją na ziemi. Zakupiono pszczoły rodzimych ras (13 rojów) po czym zasiedlono nowo wykonane barcie oraz dwie kłody. Pozostałe rodziny pszczele umieszczono w pustych barciach wykonanych w poprzednich latach. W tym dwie z nich znajdują się w ndl. Smardzewice i pięć w ndl. Spała .

Czytaj więcej: Ochrona pszczół w Puszczy Pilickiej - zakończenie inicjatywy

Edukacyjno – przyrodniczy „ogród” przyjazny środowisku i dzieciom - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 09, sierpień 2016 Poprawiono: niedziela, 01, październik 2017 Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

Celem inicjatywy było przywrócenie fragmentu ekosystemu doliny rzeki Prudki i utworzenie przyrodniczo-edukacyjnego ogrodu dla dzieci i mieszkańców Gorzkowic. Teren objęty inicjatywą leży w pobliżu rzeki , nieopodal Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaadaptowanie wybranego terenu na „ogród przyrodniczo-edukacyjny” pozwoliło na stworzenie miejsca , w którym mogą się spotykać zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy Gorzkowic. Powstanie ogrodu zostało podzielone na etapy. W roku 2015 w ramach inicjatywy została przeprowadzona rekultywacja terenu ( rozbiórka starego śmietnika i toalety oraz po usunięciu gruzu uzupełnienie urodzajną ziemią oraz wykarczowanie starych jeżyn). Kolejne prace zostały przeprowadzone w  II kwartale 2016 roku i dotyczyły nasadzenia roślin charakterystycznych  dla tego siedliska ( m.in. krzewy: kruszyna, kalina, porzeczka czarna, berberys zwyczajny, wiąż szypułkowy, jesion wyniosły),przeciwdziałania zanikania populacji owadów zapylających poprzez utworzenie łąki kwietnej i budowę domków dla owadów, ochrony ptaków i nietoperzy ( wywieszanie budek) a także wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej ( utworzenie miejsca do zajęć w terenie, ustawienie tablic edukacyjnych i innych elementów małej architektury).

Czytaj więcej: Edukacyjno – przyrodniczy „ogród” przyjazny środowisku i dzieciom - zakończenie inicjatywy