TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

Miasto Jutra

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: niedziela, 26 listopad 2023 Poprawiono: niedziela, 26 listopad 2023 Opublikowano: niedziela, 26 listopad 2023
 
23 listopada w Mediatece odbyła się debata w ramach projektu "Miasto Jutra", realizowana w  programie Erasmus + przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Łodzi we współpracy z piotrkowskim Stowarzyszeniem EURO-CENTRUM.
Tematem spotkania  była "Rola kompetencji obywatelskich w rozwoju lokalnym miasta". 
Treścią spotkania była rozmowa o przyszłości naszego miasta, planowanie strategii jego rozwoju i jej realizacja w kilku obszarach : ekologii, edukacji, kultury i sportu. Przybliżono młodzieży sposób planowania i definiowania potrzeb obywatelskich, wypracowania możliwych rozwiązań. Młodzi ludzie spojrzeli na swoje miasto z perspektywy jego mocnych i słabych stron, możliwych kierunków rozwoju. W debacie uczestniczyły grupy uczniów z I,II i III LO oraz ZSP nr 1 w Piotrkowie.wraz z dyrektorami i nauczycielami. Gościem debaty był Prezydent Krzysztof Chojniak, który uczestniczył w stolikowych rozmowach o kulturze, edukacji, sporcie i ochronie środowiska w naszym mieście. Wnioski z debaty zostaną przekazane włodarzom miasta z nadzieją na uwzględnienie spojrzenia młodych mieszkańców w planowaniu rozwoju Piotrkowa. 
 
                                                    
 
 
                
 
 
                 
                                    
 
 
 
               
 
 
 
 

TAK dla wszystkich!

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: piątek, 06 październik 2023 Poprawiono: piątek, 06 październik 2023 Opublikowano: piątek, 06 październik 2023

 

                        

 

Projekt Yes for everybody! prowadzony jest przez organizację Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych   przy współpracy z młodzieżą, decydentami, współpracownikami, instytucjami unijnymi i międzynarodowymi, edukatorami i lokalną społecznością. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską. Piotrkowskie Stowarzyszenie EURO-CENTRUM współpracuje w organizacji działań w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt otwiera się na  problem nieświadomości społeczeństwa w temacie migrantów, czego konsekwencją jest brak zrozumienia i tolerancji. Często migranci są nieakceptowani ze względu na różnice językowe, pochodzenie czy wyznawaną religię.

Projekt ma  zwiększyć świadomość, kompetencje i umiejętności młodego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w swoim środowisku. W projekcie organizowane są  warsztatydebaty z decydentami oraz próby stworzenia przez uczestników kampanii społecznościowej

W Piotrkowie , we współpracy z uczniami ZSP nr 4 i Panią Ewą Lęk zorganizowano warsztaty i debatę. Podczas debaty, która odbyła się 5 października,  rozmawiano z młodzieżą o uchodźcach w Piotrkowie, słuchano historii  jednej z uchodźczyń, która osiedliła się w naszym mieście, rozmawiano z przedstawicielami instytucji które organizowały pomoc MOPR, Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak), pokazano jak wygląda sytuacja uchodźcy na samym początku. Tematem, który podjęto była także sytuacja uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. 

Kolejnym elementem spotkania były warsztaty dotyczące lokalnej kampanii społecznościowej antydyskryminacyjnej. W trakcie warsztatów powstały pierwsze plakaty.