TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

29 MARCA 2010 ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA "PRZEDSIĘBIORCO, DAJ SOBIE POMÓC! SKORZYSTAJ Z EFS!"

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 30 marzec 2010 Poprawiono: piątek, 06 luty 2015 Opublikowano: wtorek, 30 marzec 2010

W dniu 29 marca 2010 roku w Hotelu Agat w Piotrkowie  odbyła się konferencja ?Przedsiębiorco, daj sobie pomóc! Skorzystaj z EFS!?, którą Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO- CENTRUM"  organizował w ramach prowadzonej kampanii informacyjno- promocyjnej realizowanej w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
Konferencja skierowana była przede wszystkim do do przedsiębiorców, ale także do osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą i myślą o uzyskaniu pomocy z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: 29 MARCA 2010 ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA "PRZEDSIĘBIORCO, DAJ SOBIE POMÓC! SKORZYSTAJ Z EFS!"

Rusza konkurs - nr POKL/I/8.1.2/10

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 23 marzec 2010 Poprawiono: piątek, 06 luty 2015 Opublikowano: wtorek, 23 marzec 2010
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/8.1.2/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ? projekty konkursowe Obejmujących 2-gi typ operacji (projektów): - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn   niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjnei modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w tym:

Czytaj więcej: Rusza konkurs - nr POKL/I/8.1.2/10