O nas

Nadrzędna kategoria: ROOT Utworzono: piątek, 06 marzec 2009 Poprawiono: poniedziałek, 13 kwiecień 2015 Opublikowano: piątek, 06 marzec 2009

1. KIM JESTEŚMY

 

Piotrowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej ''EURO-CENTRUM'' od roku 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Nasz numer KRS: 0000111355

Stowarzyszeniem kieruje 5-osobowy Zarząd. Prezesem Zarządu od kwietnia 2007 roku jest Bogdan Bujak.

 Jesteśmy również instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru WUP w Łodzi pod numerem 2.10/00003/2004. Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Kształcenia Ustawicznego oferujący wiele różnorodnych kursów i szkoleń.

 

Najważniejsze obszary działania

 

Sposoby realizacji działań statutowych

Nasi sponsorzy

 

Współpraca z partnerami społecznymi

Aby skutecznie realizować cele statutowe współpracujemy z:

Szkolenia dla firm i instytucji

 W ramach działalności statutowej prowadzimy także szkolenia dla firm, instytucji i urzędów pragnących podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Współpracujemy z wieloma firmami szkoleniowymi oraz wykwalifikowanymi i doświadczonymi wykładowcami. W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się następujące tematy:
- pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej
- gospodarka finansowa i rozliczanie środków pochodzących z dotacji europejskich
- powiatowe rady zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy
- podstawy obsługi komputera

Cały dochód ze szkoleń przeznaczony jest na działalność statutową ?EURO-CENTRUM?

Staże i wolontariat

W codzienną pracę w stowarzyszeniu oraz realizowane projekty włączają się zarówno stażyści jak i wolontariusze- młodzi ludzie, pełni zapału i energii. Wielu z nich wyrasta pod naszymi skrzydłami na rzetelnych pracowników firm i administracji samorządowej.

Odsłony: 5526