W lasach Nadleśnictw Spała, Smardzewice i Piotrków Trybunalski zawisły nowe schrony dla nietoperzy!

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 27 lipiec 2017 Opublikowano: czwartek, 27 lipiec 2017

W czerwcu zakończyła się ostatnia inicjatywa w ramach projektu "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju" realizowana przez Stowarzyszenie EURO-CENTRUM.  Celem inicjatywy było polepszenie stanu populacji nietoperzy w lasach, szczególnie w lasach złożonych z monokultur sosnowych, gdzie jest mało urozmaicony teren i brak naturalnych schronień dla nietoperzy.

 

 

Wszystkie gatunki nietoperzy są objęte w Polsce ochroną gatunkową i wymagają zabiegów ochrony czynnej. Na terenie województwa łódzkiego nie było do tej pory szeroko zakrojonej akcji tworzenia siedlisk dla nietoperzy  poprzez wieszanie budek rozrodczych  na terenach leśnych. W badaniach Uniwersytetu Łódzkiego stwierdzono obecność szerokiej gamy nietoperzy na przelotach , przy miejscowym braku ich miejsc rozrodu.

W ramach inicjatywy zakupiono i zawieszono 210 schronów dla nietoperzy z trocinobetonu, celem zapewnienia zastępczych miejsc rozrodu dla nietoperzy oraz schronień dziennych dla nietoperzy w czasie migracji. W prace związane z wieszaniem schronów aktywnie włączyli się  członkowie Mazowiecko - Świętokrzyskiego  Towarzystwa Ornitologicznego, autora tej inicjatywy, członkowie Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz pracownicy Nadleśnictw Spała, Smardzewice i Piotrków Trybunalski, gdzie wieszano budki. Budki zostały rozlokowane w Nadleśnictwach zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i konsultacjami  z chiropterologiem.

   

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 2957