Zachowanie lipiennika Loesela ( Liparis loeselii) i siedlisk torfowiska zasadowego i torfowiska przejściowego w Kolonii Trzepnica.

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: piątek, 31 marzec 2017 Opublikowano: piątek, 31 marzec 2017

Lipiennik Loesela został stwierdzony w wielu miejscach na całej powierzchni działki objętej inicjatywą. Utrzymanie lipiennika na tym terenie pośrednio spowoduje zachowanie innych gatunków chronionych występujących na torfowisku ( roślin, owadów, płazów i gadów). Zwiększy różnorodność biologiczną i będzie rezerwą populacyjną w przypadku zniszczenia innych stanowisk lipiennika.

Stanowisko lipiennika w Kolonii Trzepnica zarastało drzewami , krzewami i trzciną. Niezbędne było przeprowadzenie działań ochronnych, gdyż w przypadku ich braku w ciągu kilku lat nastąpiłoby nieodwracalne przekształcenie torfowiska, degradacja chronionego siedliska, wyginiecie lipiennika i innych chronionych gatunków występujących na tym terenie.

 

  

W ramach inicjatywy przeprowadzono wykoszenie roślinności zielnej, wycinkę drzew , krzewów i odrostów na powierzchni torfowiska oraz zabezpieczenie powstałej biomasy.

Autorem inicjatywy jest Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze. Inicjatywa została zakończona  w I kw. 2017 roku. Celem inicjatywy było zachowanie lipiennika Loesela ( Liparis loeselii) i siedlisk torfowiska zasadowego i torfowiska przejściowego  w Kolonii Trzepnica.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Odsłony: 2128