Prace przy przywróceniu funkcji przyrodniczej stawów w Dziwlach zakończone!

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: piątek, 20 styczeń 2017 Opublikowano: piątek, 20 styczeń 2017

Celem inicjatywy były działania poprawiające funkcjonowanie zespołu stawów w Dziwlach, tj. naprawa grobli, wykoszenie, wykarczowanie i obsianie trawą, dostosowanie korony grobli do prowadzenia komunikacji niezbędnej dla prawidłowego utrzymania stawów, wymiana starych szandorów przy mnichach i uzupełnienie brakujących szandorów. 

   

Stawy w Dziwlach posiadają duże walory krajobrazowe, położone są w strefie ekotonowej, na skraju pól i największego kompleksu leśnego w gminie Grabica. Stawy są ważnym siedliskiem dla nietoperzy, ptaków, płazów i owadów. Autorem inicjatywy jest Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze, które będzie starało się prowadzić opiekę nad stawami po zakończeniu inicjatywy.

Realizacja inicjatywy została zakończona  we wrześniu 2016 r.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Odsłony: 2347