Starorzecze na rzece Drzewiczce odtworzone!

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 16 styczeń 2017 Opublikowano: poniedziałek, 16 styczeń 2017

W grudniu 2016 r. zakończyliśmy realizację inicjatywy " Odtworzenie starorzecza na rzece Drzewiczce w miejscowości Drzewica".

Celem inicjatywy było przywrócenie walorów krajobrazowych i funkcji przyrodniczych  starorzecza rzeki Drzewiczki,  która została zamulona w ramach prac dotyczących oczyszczenia zalewu Drzewickiego z namułów nagromadzonych w czaszy zbiornika.

Starorzecza są obiektami niezwykle cennymi przyrodniczo, stanowią miejsca schronienia, żerowania i reprodukcji dla wielu gatunków organizmów związanych z rzeką i jej doliną. Przyczyniają się do urozmaicenia warunków siedliskowych w dolinach rzecznych, a tym samym mogą prowadzić do zwiększenia liczby gatunków oraz szeroko rozumianej różnorodności biologicznej w dolinie rzeki. Starorzecza pełnią także ważną rolę jako schronienia, żerowiska i miejsca rozrodu dla wielu organizmów, jak płazy, ryby i plankton.

   

  

W ramach inicjatywy  wykonano odmulenie i pogłębienie starorzecza oraz  wyrównanie powierzchni terenu. Po zrealizowaniu tych prac w ramach wolontariatu autorzy inicjatywy obsadzą  teren zanikającymi gatunkami roślin ( kosaciec żółty, kmieć błotna, pałka szerokolistna, jaskier wodny). Efektem realizacji będzie przywrócenie funkcjonalności przyrodniczej starorzecza.

Autorem inicjatywy jest Polski Związek wędkarski w Radomiu, Koło nr 3 w Drzewicy. Inicjatywa została zrealizowana w IV kwartale 2016 roku.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Odsłony: 2754