Edukacyjno – przyrodniczy „ogród” przyjazny środowisku i dzieciom - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 09 sierpień 2016 Opublikowano: wtorek, 09 sierpień 2016

Celem inicjatywy było przywrócenie fragmentu ekosystemu doliny rzeki Prudki i utworzenie przyrodniczo-edukacyjnego ogrodu dla dzieci i mieszkańców Gorzkowic. Teren objęty inicjatywą leży w pobliżu rzeki , nieopodal Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaadaptowanie wybranego terenu na „ogród przyrodniczo-edukacyjny” pozwoliło na stworzenie miejsca , w którym mogą się spotykać zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy Gorzkowic. Powstanie ogrodu zostało podzielone na etapy. W roku 2015 w ramach inicjatywy została przeprowadzona rekultywacja terenu ( rozbiórka starego śmietnika i toalety oraz po usunięciu gruzu uzupełnienie urodzajną ziemią oraz wykarczowanie starych jeżyn). Kolejne prace zostały przeprowadzone w  II kwartale 2016 roku i dotyczyły nasadzenia roślin charakterystycznych  dla tego siedliska ( m.in. krzewy: kruszyna, kalina, porzeczka czarna, berberys zwyczajny, wiąż szypułkowy, jesion wyniosły),przeciwdziałania zanikania populacji owadów zapylających poprzez utworzenie łąki kwietnej i budowę domków dla owadów, ochrony ptaków i nietoperzy ( wywieszanie budek) a także wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej ( utworzenie miejsca do zajęć w terenie, ustawienie tablic edukacyjnych i innych elementów małej architektury).

 

Prace zakończono 30 czerwca 2016 roku. W otwarciu ogrodu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy oraz członkowie stowarzyszenia „ Walory Natury Gorzkowic i okolic” wraz z rodzinami. To właśnie dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy członków Stowarzyszenia udało się uratować kawałek doliny rzeki Prudki.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Odsłony: 2681