Odtworzenie miejsc gniazdowania mew i rybitw na zbiorniku Sulejowskim - budowa i posadowienie dwóch „sztucznych wysp” - zakończenie inicjatywy

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 19 maj 2016 Opublikowano: czwartek, 19 maj 2016

Na zbiorniku Sulejowskim pływają już dwie drewniane platformy.  Są na stałe zakotwiczone, tak aby niemożliwe było ich przesuniecie. Platformy są pokryte żwirem imitującym warunki występujące na naturalnych wyspach.  Dzięki tak skonstruowanym „sztucznym wyspom” rybitwy i mewa śmieszka zyskają nowe miejsca lęgowe, co umożliwi odtworzenie kolonii tych ptaków na zbiorniku Sulejowskim.

Celem inicjatywy podjętej przez Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze było przeciwdziałanie zubożeniu awifauny lęgowej Zbiornika Sulejowskiego. W ostatnich latach przestały się tu rozmnażać, miedzy innymi : mewa śmieszka, rybitwa rzeczna i rybitwa białoczelna. Są to gatunki ptaków gniazdujące głównie na piaszczystych lub pokrytych niskimi trawami wyspach. Istniejące na Zbiorniku Sulejowskim wyspy zarosły roślinnością zielną i krzewami oraz są intensywnie penetrowane przez ludzi ( głównie wędkarzy), co spowodowało zatracenie funkcji lęgowisk dla w/w ptaków. Wymienione gatunki ptaków są objęte ochroną ścisłą, a rybitwy dodatkowo  uznano za gatunki wymagające ochrony czynnej. Oba gatunki rybitwy są także objęte tzw. Dyrektywą Ptasią w ramach Programu Natura 2000. 

   

 

Pierwsi lokatorzy na nowo zwodowanej platformie

Źródło: http://www.ptppiotrkow.org/?page_id=218 

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

Odsłony: 2624