Działania ochronne na stawach w Wygodzie.

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 08 luty 2016 Opublikowano: poniedziałek, 08 luty 2016

Celem inicjatywy jest zapobieganie degradacji stawów w Wygodzie. Stawy te , położone są wśród lasów i stanowią zespół kilku akwenów. Od kilku lat, w wyniku działania bobrów dochodzi do osłabienia grobli oddzielającej stawy, zarówno od strony stawu jak na grobli, co stanowi zagrożenie dla poruszania się pomiędzy stawami . Niezbędne jest przeprowadzenie prac naprawczych i trwałe zabezpieczenie brzegów stawu przed działaniem bobrów. W ramach inicjatywy zaplanowano: punktową naprawę drogi ( uzupełnienie gruntem rozkopów po norach), zabezpieczenie siatka stalową brzegów stawu i obsianie skarp trawą. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe będzie utrzymanie stałego poziomu wód w stawach, co zabezpieczy stawy przez degradacją i utrata funkcjonalności przyrodniczej.

   

Autorem inicjatywy jest Koło Wędkarskie w Woli Krzysztoporskiej, którego członkowie zadeklarowali wykonanie prac porządkowych po wykonaniu głównych robót.

Termin realizacji inicjatywy : III kwartał 2016 roku.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Odsłony: 2920