Czynna ochrona nietoperzy w lasach spalskich i otaczających zbiornik sulejowski.

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 08 luty 2016 Opublikowano: poniedziałek, 08 luty 2016

Celem inicjatywy jest polepszenie stanu populacji nietoperzy w lasach spalskich, szczególnie w lasach złożonych z monokultur sosnowych, gdzie jest mało urozmaicony teren i brak naturalnych schronień dla nietoperzy.

Wszystkie gatunki nietoperzy są objęte w Polsce ochroną gatunkową i wymagają zabiegów ochrony czynnej. Na terenie województwa łódzkiego nie było do tej pory szeroko zakrojonej akcji tworzenia siedlisk dla nietoperzy  poprzez wieszanie budek rozrodczych  na terenach leśnych. W badaniach Uniwersytetu Łódzkiego stwierdzono obecność szerokiej gamy nietoperzy an przelotach , przy miejscowym braku ich miejsc rozrodu. W ramach inicjatywy planuje się zakup i rozwieszenie  min. 210 schronów dla nietoperzy z trocinobetonu, celem zapewnienia zastępczych miejsc rozrodu dla nietoperzy oraz schronień dziennych dla nietoperzy w czasie migracji.

Autorem inicjatywy jest Mazowiecko - Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne , które wybierze miejsca wieszania schronów we współpracy z chiropterologiem . W prace związane z wieszaniem schronów aktywnie włączą się także pracownicy Nadleśnictw Spała, Smardzewice i Piotrków Trybunalski.

 

Termin realizacji inicjatywy: II kwartał 2017 roku.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

Odsłony: 1961