Działania ochronne w zabytkowym parku przyszkolnym w Brzozie.

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 08 luty 2016 Opublikowano: poniedziałek, 08 luty 2016

Celem inicjatywy jest zachowanie cennego drzewostanu i przywrócenie warunków bytowania dla drobnych zwierząt w przyszkolnym parku w Brzozie. Zabytkowy park dworski w Brzozie z lat 1905-1914 położony jest w centrum miejscowości i przylega do zabudowań szkoły podstawowej  w Brzozie. W parku są trzy stawy poprzedzielane groblami pełniącymi rolę ciągów pieszych. Znajdują się tutaj także okazałe pomnikowe drzewa. Teren parku jest „zieloną wyspą” pośród typowo rolniczego krajobrazu okolicznych wsi. Pod względem przyrodniczym park jest ważnym miejscem rozrodu płazów i siedliskiem bobrów, a także ze względu na rozproszony drzewostan , ptaków typowych dla założeń parkowych. Obecnie , ze względu na żerowanie bobrów, wiele drzew zostało powalonych , usycha  lub jest uszkodzonych. Uszkodzeniu ulegają także brzegi i groble pomiędzy stawami ponieważ bobry na terenie parku kopią nory. Niezbędne jest przeprowadzenie prac pozwalających na zabezpieczeniu parku przed dalszą degradacją.

 

Prace przy rewitalizacji parku będą polegały na: zabezpieczeniu siatką około 40 drzew, w tym drzew pomnikowych, zasypaniu nor bobrowych i naprawie grobli, podsadzeniu bluszczem drzew w celu urozmaicenia terenu parku, powieszeniu około 8 budek dla ptaków w celu stworzenia dodatkowych siedlisk dla dziuplaków i półdziuplaków. Elementem edukacyjnym dla uczniów z pobliskiej szkoły będzie prelekcja na temat wartości przyrodniczych parku, szczególnie na temat żyjących w nim ptaków i celowości wieszania dla nich budek.

Inicjatyw została zgłoszona przez grupę rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Autorzy inicjatywy oraz uczniowie wezmą udział w pracach przy nasadzeniach bluszczu oraz w akcji wieszania budek dla ptaków.

 

Termin realizacji inicjatywy: II kwartał 2016 roku.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

Odsłony: 2520