Rewitalizacja obiektu stawowego w Dziwlach

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 08 luty 2016 Opublikowano: poniedziałek, 08 luty 2016

Celem inicjatywy są działania poprawiające funkcjonowanie zespołu stawów w Dziwlach, tj. naprawa grobli, wykoszenie, wykarczowanie i obsianie trawą, dostosowanie korony grobli do prowadzenia komunikacji niezbędnej dla prawidłowego utrzymania stawów, wymiana starych szandorów przy mnichach i uzupełnienie brakujących szandorów. Dzięki tym działaniom zostanie przywrócona funkcjonalność użytkowa, która pozwoli na napełnienie akwenów wodą i prawidłowe prowadzenie konserwacji obiektu. Zostanie przywrócona do funkcja przyrodnicza stawów dzięki przywróceniu ekosystemu wodnego będącego siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt.

Obiekt stawowy w Dziwlach składa się z siedmiu stawów o układzie paciorkowym i położony jest w obszarze źródliskowym rzeki Grabi. Małe zasoby wodne nie pozwalają na prowadzenie intensywnej gospodarki rybackiej, stąd ich funkcja ogranicza się do retencjowania wód. Stawy posiadają duże walory krajobrazowe, położone są w strefie ekotonowej, na skraju pól i największego kompleksu leśnego w gminie Grabica. Stawy są ważnym siedliskiem dla nietoperzy, ptaków, płazów i owadów. Autorem inicjatywy jest Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze, które będzie starało się prowadzić opiekę nad stawami po zakończeniu inicjatywy.

 Stawy przed rewitalizacją

   

 

Termin realizacji inicjatywy: III kwartał 2016r.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

 

 

Odsłony: 2622