Odtworzenie starorzecza na rzece Drzewiczce w miejscowości Drzewica

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 15 grudzień 2015 Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2015

Celem inicjatywy jest przywrócenie walorów krajobrazowych i funkcji przyrodniczych  starorzecza rzeki Drzewiczki.,  która została zamulona w ramach prac dotyczących oczyszczenia zalewu Drzewickiego z namułów nagromadzonych w czaszy zbiornika.

Starorzecza są obiektami niezwykle cennymi przyrodniczo, stanowią miejsca schronienia, żerowania i reprodukcji dla wielu gatunków organizmów związanych z rzeką i jej doliną. Przyczyniają się do urozmaicenia warunków siedliskowych w dolinach rzecznych, a tym samym mogą prowadzić do zwiększenia liczby gatunków oraz szeroko rozumianej różnorodności biologicznej w dolinie rzeki. Starorzecza pełnią także ważną rolę jako schronienia, żerowiska i miejsca rozrodu dla wielu organizmów, jak płazy, ryby i plankton.

   

Powierzchnia starorzecza rzeki Drzewiczki  w wyniku zamulenia uległa niemal całkowitej degradacji i w chwili obecnej jest ono niemal całkowicie wypłycone i zarośnięte trzciną. Pierwotnie było ono miejscem rozrodu i zimochowem wielu gatunków ryb takich jak szczupak, lin, płoć, okoń, leszcz oraz różanki.

W ramach inicjatywy planuje się wykonanie: odmulenia i pogłębienia starorzecza, wyrównanie powierzchni terenu i obsadzenie terenu zanikającymi gatunkami roślin ( kosaciec żółty, kmieć błotna, pałka szerokolistna, jaskier wodny). Efektem realizacji będzie przywrócenie funkcjonalności przyrodniczej starorzecza.

Autorem inicjatywy jest Polski Związek wędkarski w Radomiu, Koło nr 3 w Drzewicy. Inicjatywa jest przewidziana do realizacji w IV kwartale 2016 roku.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Odsłony: 3488