Odtworzenie miejsc gniazdowania mew i rybitw na zbiorniku Sulejowskim - budowa i posadowienie dwóch „sztucznych wysp”.

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 15 grudzień 2015 Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2015

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie zubożeniu awifauny lęgowej Zbiornika Sulejowskiego. W ostatnich latach przestały się tu rozmnażać, miedzy innymi : mewa śmieszka, rybitwa rzeczna i rybitwa białoczelna. Są to gatunki ptaków gniazdujące głównie na piaszczystych lub pokrytych niskimi trawami wyspach. Istniejące na Zbiorniku Sulejowskim wyspy zarosły roślinnością zielną i krzewami oraz są intensywnie penetrowane przez ludzi ( głównie wędkarzy), co spowodowało zatracenie funkcji lęgowisk dla w/w ptaków. Wymienione gatunki ptaków są objęte ochroną ścisłą, a rybitwy dodatkowo  uznano za gatunki wymagające ochrony czynnej. Oba gatunki rybitwy są także objęte tzw. Dyrektywą Ptasią w ramach Programu Natura 2000.

 

Autorzy inicjatywy ( Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze) zaplanowali wykonanie dwóch drewnianych platform o wym. 2,5x3 m, które dzięki pływakom będą utrzymywały się na powierzchni wody oraz będą zakotwiczone w miejscu posadowienia. Platformy zostaną pokryte żwirem , aby imitowały naturalne warunki na wyspie.  Dzięki tak skonstruowanym wyspom rybitwy i mewa śmieszka zyskają nowe miejsca lęgowe , co umożliwi odtworzenie kolonii tych ptaków.

Realizacja inicjatywy jest przewidziana na II kwartał 2016 roku.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Odsłony: 2484