Ochrona lipiennika Loesela w Kolonii Trzepnica

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 15 grudzień 2015 Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2015

Celem inicjatywy jest zachowanie lipiennika Loesela ( Liparis loeselii) i siedlisk torfowiska zasadowego i torfowiska przejściowego  w Kolonii Trzepnica.

Zarówno lipiennik jak i jego siedlisko są chronione. Cała powierzchnia działki została zaproponowana do włączenia do obszarów Natura 2000. Lipiennik Loesela został stwierdzony w wielu miejscach na całej powierzchni działki na której planuje się przeprowadzenie inicjatywy. Utrzymanie lipiennika na tym terenie pośrednio spowoduje zachowanie innych gatunków chronionych występujących na torfowisku ( roślin , owadów, płazów i gadów). Zwiększy różnorodność biologiczną i będzie rezerwą populacyjną w przypadku zniszczenia innych stanowisk lipiennika.

   

 

Obecnie stanowisko lipiennika w Kolonii Trzepnica zarasta drzewami , krzewami i trzciną. Niezbędne są działania ochronne, gdyż w przypadku ich braku w ciągu kilku lat nastąpi nieodwracalne przekształcenie torfowiska, degradacja chronionego siedliska, wyginiecie lipiennika i innych chronionych gatunków występujących na tym terenie.

W ramach inicjatywy przewiduje się wykoszenie roślinności zielnej, wycinkę drzew , krzewów i odrostów na powierzchni torfowiska oraz zabezpieczenie powstałej biomasy.

Autorem inicjatywy jest Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze. Inicjatywa jest przewidziana do realizacji w IV kwartale 2016 roku oraz w I kw. 2017 roku.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

 

Odsłony: 2582