Przywrócenie charakteru parkowego w parku gminnym w Grabicy

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: czwartek, 03 grudzień 2015 Opublikowano: czwartek, 03 grudzień 2015

Celem inicjatywy jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych w parku wiejskim w Grabicy. Park został założony pod koniec XIX wieku i jest usytuowany w centralnej części miejscowości. Pozostawiony bez pielęgnacji park zarastał roślinami zielnymi typu pokrzywy, krzewami i młodymi drzewkami samosiejkami, przez co poddany został degradacji. W parku jest wiele starych,  cennych drzew stanowiących o jego walorach przyrodniczych. Jest też miejscem bytowania dzikich zwierząt: ptaków i drobnych ssaków. Dzięki inicjatywie mieszkańców odzyska on uporządkowany charakter i  przyrodniczą funkcję.

W ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną prace porządkowe oraz koszenie i karczowanie zbędnej roślinności. Wykonana zostanie także utwardzona ścieżka, przy której staną ławki. Zostaną posadzone nowe rośliny ,m.in bluszcz i barwinek oraz rodzime byliny ( konwalie, miodunki, gajowce,  dąbrówki) zgodnie z warunkami siedliskowymi w parku. Zostaną również powieszone budki dla ptaków. Realizacja zostanie przeprowadzona pod okiem przyrodników i przy udziale  mieszkańców Grabicy. Będziemy informować o przebiegu prac nad rewitalizacją parku.

Realizacja inicjatywy – IV kw. 2015 r.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Odsłony: 2480