Edukacyjno-przyrodniczy ogród przyjazny środowisku i dzieciom

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 10 listopad 2015 Opublikowano: wtorek, 10 listopad 2015

Celem inicjatywy jest przywrócenie fragmentu ekosystemu doliny rzeki Prudki i utworzenie przyrodniczo-edukacyjnego ogrodu dla dzieci i mieszkańców Gorzkowic. Teren objęty inicjatywa leży w pobliżu rzeki Prudki, nieopodal Gminnej Biblioteki Publicznej. W obrębie korytarza rzeki zachowała się fauna i flora charakterystyczna dla terenów podmokłych oraz niezmieniony, wartościowy wizualnie krajobraz. Zaadaptowanie wybranego terenu na „ogród przyrodniczo-edukacyjny” pozwoli na stworzenie miejsca , w którym mogą się spotykać zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy Gorzkowic. Powstanie ogrodu zostało podzielone na etapy. W roku 2015 w ramach inicjatywy zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu ( rozbiórka starego śmietnika i toalety oraz po usunięciu gruzu uzupełnienie urodzajną ziemią.  Dużą powierzchnię działki porastają stare jeżyny , które zostaną wykarczowane. Prace te zostaną wykonane w IV kwartale br.

 

Kolejne prace zostały zaplanowane na  II kwartał 2016 roku i będą dotyczyły reintrodukcji roślin charakterystycznych  dla tego siedliska ( m.in. krzewy: kruszyna, kalina, porzeczka czarna, berberys zwyczajny, wiąż szypułkowy, jesion wyniosły),przeciwdziałaniu zanikania populacji owadów zapylających (utworzenie łąki kwietnej i budowa domków dla owadów) ochrony ptaków i nietoperzy ( wywieszanie budek), wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej ( utworzenie miejsca do zajęć w terenie- wiata z ławkami, ustawienie tablic edukacyjnych i innych elementów małej architektury).

Będziemy systematycznie  informować o postępie prac przy realizacji „ogrodu” w Gorzkowicach.

 

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Odsłony: 2190