TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Rusza konkurs - nr POKL/I/8.1.2/10

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 23, marzec 2010 Poprawiono: piątek, 06, luty 2015 Opublikowano: wtorek, 23, marzec 2010
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/8.1.2/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ? projekty konkursowe Obejmujących 2-gi typ operacji (projektów): - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn   niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjnei modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w tym:
 • szkoleń i poradnictwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)
 • pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała
  zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy)
 • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN,
  • wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota:


15 000 000 PLN


Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków prowadzony jest od 22 marca 2010 r. do 23 kwietnia 2010 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, Łódź ul. Roosevelta 15 lub przesłać kurierem bądź pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Departament ds. PO Kapitał Ludzki, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki,
ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź, tel.: 042 663 33 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja konkursowa - Konkurs nr POKL/I/8.1.2/10