TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

PAKIET DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: piątek, 12, marzec 2010 Poprawiono: niedziela, 11, styczeń 2015 Opublikowano: piątek, 12, marzec 2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wykorzystując Fundusze Europejskie, pomaga złagodzić negatywne skutki kryzysu gospodarczego. W sytuacji osłabienia koniunktury na rynku pracy, działania MRR pozwolą zasilić gospodarkę kwotą niemal 700 mln zł w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

 

 

Opracowywany pakiet rozwiązań umożliwi szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dodatkowe ułatwienia pozwolą zwiększyć i lepiej ukierunkować wsparcie na obszary najbardziej narażone na skutki spowolnienia gospodarczego.

Znaczna część z mechanizmów zawartych w pakiecie antykryzysowym nie wymaga wprowadzania zmian w dokumentach programowych Programu Kapitał Ludzki (w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Kapitał Ludzki ani w Planach działania na 2009 r.) i tym samym instytucje zaangażowane w realizację Programu mogą rozpocząć ich wdrażanie (dotyczy to np.  procedury aneksowania umów zawartych z beneficjentami lub zwiększania alokacji na konkursy planowane do ogłoszenia w 2009 r.).

W zakładce Pliki znajdą Państwo broszurę dotyczącą Pakietu Antykryzysowego.