TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: piątek, 12, marzec 2010 Poprawiono: niedziela, 11, styczeń 2015 Opublikowano: piątek, 12, marzec 2010

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od prawie 50 lat stanowi narzędzie Wspólnot Europejskich umożliwiające udzielanie pomocy pracownikom i osobom poszukującym pracy oraz nabywanie przez nich potrzebnych umiejętności.

 

 

 

EFS utworzono w 1957 roku jak pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Początkowo służył przede wszystkim poprawie sytuacji na rynku pracy w odbudowujących się po II wojnie światowej krajach Wspólnoty..

Kolejne lata funkcjonowania EFS to wielokrotne zmiany samego funduszu i nabieranie coraz większego znaczenia w szybko zmieniającej się sytuacji polityczno- gospodarczej Europy.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności (NSS) całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 zostanie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie: www.efs.gov.pl