TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Zapytanie ofertowe do projektu "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: poniedziałek, 04, lipiec 2016 Poprawiono: poniedziałek, 11, lipiec 2016 Opublikowano: poniedziałek, 04, lipiec 2016
Szanowni Państwo,
przesyłamy Państwu zaproszenie do składania ofert dla zamówienia j.n.
 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są następujące prace do wykonania na terenie kompleksu stawów 
w Dziwlach (działka ewidencyjna 478/2 w obrębie Dziwle)
1. Naprawa grobli i uformowanie korony po całej długości - 80 miejscowych uszkodzeń przy czterech stawach
2. Dowóz ziemi do uzupełnienia ubytków w miejscach uszkodzeń grobli - ok. 400m3
3. Koszenie i karczowanie roślinności na koronach grobli
4. Wywóz i zagospodarowanie biomasy z terenu prac
5. Ręczne plantowanie terenu po robotach i zasiew traw
6. Zakup 10 kompletów szandorów do mnichów 
 
Oferta cenowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
jak również pozostałe koszty, bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia.
 
Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30 września 2016 r. 

Określenie sposobu i warunków płatności

Warunkiem odbioru zamówienia jest przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru. Warunkiem płatności za realizację zamówienia jest odbiór przez

Zamawiającego wykonanych prac. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. 

Sposób przygotowania i składania ofert

Oferty z podaniem ceny brutto za wykonanie całości prac będących przedmiotem zamówienia prosimy przesłać

na adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczyć do siedziby 
Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO-CENTRUM"
ul. Dąbrowskiego 20 
97-300 Piotrków Tryb
 
do dnia 14 lipca 2016 r. do godz. 15.00
 

Sposób oceny ofert

100 % najniższa cena

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie.

Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 
Osoby do kontaktu
 
Osoby do kontaktu: 
Marcin Kaźmierczak tel. 512 349 211
Małgorzata Kociniak tel. 695 609 869
 
 
Udzielającym zamówienia jest: 
Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO-CENTRUM"
ul. Dąbrowskiego 20 
97-300 Piotrków Tryb.
 

Z poważaniem,
 
Marcin Kaźmierczak
 
Koordynator projektu "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"
 
Projekt "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju" jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia
pn. „Inicjatywy obywatelskie dla środowiska” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i realizowany jest przez Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO-CENTRUM"
we współpracy z Piotrkowskim Towarzystwem Przyrodniczym.