TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Czynna ochrona pszczół w Puszczy Pilickiej

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 15 grudzień 2015 Poprawiono: sobota, 30 wrzesień 2017 Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2015

Celem inicjatywy jest wprowadzenie  pszczół do  biocenozy leśnej w Puszczy Pilickiej za pomocą barci i wzmocnienie istniejącej populacji pszczół leśnych. W chwili obecnej pszczoła środkowoeuropejska jest spotykana sporadycznie, głównie ze względu na brak odpowiednich miejsc do założenia gniazda. Kiedyś pszczoła ta była naturalnym, stałym elementem ekosystemu leśnego. Ponowne wprowadzenie pszczół do biocenozy leśnej gwarantuje dostatek zapylaczy różnych roślin, co owocuje z kolei wzrostem odporności biologicznej lasu. Bartnictwo stwarza szanse na przywrócenie pszczół do lasu w sposób zrównoważony. Wielorodzinne pasieki ustawione w lesie czy przy lesie nie są właściwym rozwiązaniem dla powrotu pszczoły miodnej do lasu, ponieważ stanowią konkurencję dla innych zapylaczy, często będących pod ochroną. Barcie oddalone są od siebie w znacznej odległości w wyniku czego konkurencja pszczoły i innych zapylaczy jest dużo niższa.

 

Dzięki realizacji inicjatywy powstaną 4 szt. barci w Puszczy Pilickiej  ( w nadleśnictwach Spała, Smardzewice i Piotrków Trybunalski) zasiedlone przez nowe roje rodzimej rasy pszczoły miodnej. W ramach inicjatywy wykonamy także  ekspozycje edukacyjną – dwie pokazowe kłody bartne wraz z narzędziami bartnymi i  z tablicą edukacyjną w Leśnym Ośrodku Edukacji w Kole.

Autorem inicjatywy jest Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Realizacja inicjatywy jest przewidziana na II kwartał 2016.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"