Pielęgnacja alei lipowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie

Nadrzędna kategoria: Aktualności Utworzono: wtorek, 15 grudzień 2015 Poprawiono: sobota, 30 wrzesień 2017 Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2015

Celem inicjatywy są prace pielęgnacyjno - zabezpieczające drzewa należące do alei lipowej ( 30 lip i 4 dęby) znajdującej się w Stemplewie w gminie Świnice Warckie. Aleja lipowa to zachowany fragment alei dojazdowej prowadzącej do dawnego dworku, w którym dziś znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima. Do dziś zachowała się główna, murowana brama wjazdowa  do dworku, do której prowadzi stara aleja lipowa. Drzewostan alei zachował się w stopniu umożliwiającym odczytanie  zabytkowego układu kompozycyjnego, jednak drzewa są zaniedbane i wymagają prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających. Należy także usunąć dzikie wysypisko śmieci istniejące w okolicach alei, wyciąć i usunąć zarośla z pasa , w którym rosną drzewa, wykosić i wyrównać teren. Prace pielęgnacyjne nad aleja mogą być początkiem zmiany mentalności lokalnej społeczności wobec zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

 

Ponieważ teren alei lipowej leży w pobliżu specjalnego Ośrodka poprawi się także bezpieczeństwo podopiecznych Ośrodka  i odwiedzających ich gości( uczestników imprez szkolnych , zlotów harcerskich, imprez integracyjnych). W prace porządkowe przy realizacji inicjatywy zostaną włączeni zarówno autorzy inicjatywy ( członkowie Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca) jak i mieszkańcy Stemplewa.

Realizacja inicjatywy jest przewidziana w IV kwartale 2016 roku.

Przedsięwzięcie "Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju"